درب بطری قفل کودک چیست؟

درب های قفل کودک یا چایلد پروف در واقع دربی است که مخصوص کودکان طرحی شده و به آسانی باز نمی شود. درب قفل کودک برای باز شدن باید مقداری به سمت بطری فشار داده تا باز شود. این باعث میشود تا کودک شما نتواند به مایع های خطرناکی مثل مواد شوینده اسیدی دسترسی داشته باشد.

درب قفل کودک را با نام های دیگری مثل محافظ کودک . Child proof _ چایلد پروف و child like _ چایلد لایک نیز میشناسند

دیدگاهتان را بنویسید