چرا اندازه درب ها مهم هستن

قطر درب های پلاستیکی را با وسیله ای به اسم کولیس اندازه می گیرند. کولیس یا قطرسنج ابزاری مانند خط کش می باشد که فاصله ی بین دو طرف یک شی را اندازه می گیرد دقیق بودن اندازه درب ها بسیار مهم است حتی یک میلیمتر کوچک تر یا بزرگ تر بودن آن ها شما را دچار دردسر می کند . زیرا باعث می شود مایع داخل بطری به بیرون تراوش کند همچنین شیارهای پیچ بطری و درب ها نیز باید بسیار دقیق باشد تا به خوبی روی هم چفت شوند.

بعضی از درب ها برای آب بند بودن بهتر دارای برآمدگی بسیار کوچکی می باشند که به آن استاپر می گویند.

شرکت جهان سازه پلیمر با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه پلیمری اقدام به تولید با کیفیت ترین درب ها کرده است.

در اینجا درب های دهانه 28 را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

درب های دهانه 28 : گاهاً برای ساخت درب های نوشابه ، دلستر عرقیجات ، آبمیوه ها و یا حتی روغن مایع از درب های دهانه 28 استفاده می کنند یعنی قطر داخلی این درب ها 28 میلیمتر هستن ، همچنین به دلیل مایع و رقیق بودن این دست از نوشیدنی ها و همچنین وجود گاز در برخی از آن ها مانند نوشابه و دلستر وجود استاپر داخل درب ها الزامیست. بدین صورت حتی یه قطره از نوشیدنی شما به بیرون نمی ریزد . درب های دهانه 28 که به درب نوشابه هم معروف هستن معمولا قطر کمتر و گردن بلندتری نسبت به درب های آب معدنی دارند